Om Sønderbro

Overordnet om Sønderbro som Institution

Sønderbro hører under Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU) i Københavns Kommune og er placeret på Amager I København.

Sønderbro er normeret til 18 pladser, fordelt på tre sikrede afdelinger;

Afdeling Syd

Afdeling Vest

Afdeling Øst

Afdelingerne er døgnbemandet og personalet har forskellige faglige baggrunde og arbejder i fællesskab på institutionens afdelinger, den interne skole samt i administrationen.

Sønderbro indgår i samarbejde med socialforvaltningen, kriminalforsorgen, politiet, anklagemyndigheden, forsvarsadvokater, retspsykiatrien, andre sikrede institutioner og døgninstitutioner.

 

Anbringelsen på Sønderbro anvendes som en mulighed for at skabe en forbedring af den unges sociale, kulturelle, materielle og personlige situation, samt at styrke den unges forudsætninger for og forpligtelse på en positiv udvikling uden kriminalitet og misbrug. 

Dette gøres med fokus på;

  • At skabe bedre muligheder for aldersvarende udvikling hos de unge
  • At give de unge oplevelsen af medbestemmelse og derved skabe handlemuligheder for dem selv
  • En aktiv og sund dagligdag
  • At få skabt en tryg og kapabel ramme, hvor de unges følelser og handlinger udforskes
  • Interesse for/arbejde med konflikter og håndteringen af disse

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.