Samarbejde

Det er en væsentlig del af Sønderbros opgave at sikre et konstruktivt samarbejde med den unges pårørende og netværk samt det offentlige system. Under opholdet på Sønderbro samarbejder vi blandt andet med forældre/værge, sagsbehandler fra kommunen og kriminalforsorgen. Formålet med dette er at sammensætte en bærerdygtig udviklingsplan, der sikrer, at den unge får et godt ophold samt et relevant videre forløb efter Sønderbro.

Under anbringelsen holdes der ugentlige udviklingssamtaler mellem personalet og den unge, hvor den unge har mulighed for at få hjælp og sparring til, hvordan han eller hun skal håndtere sin situation. Forældre til unge bliver løbende kontaktet af det pædagogiske personale på afdelingerne med opdateringer om, hvordan det går. Ligeledes orienteres den kommunale sagsbehandler løbende om den unges trivsel og udvikling på Sønderbro og modtager også en udtalelse om den unge efter endt ophold. 

Sønderbro er pålagt ikke at udtale sig om den unges anbringelse til privatpersoner med undtagelse af forældre og værge.

Velkommen til Sønderbro

Praktiske informationer til nye unge og pårørende

Besøgsregler

Skal du bestille et besøg?

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Sønderbros socialrådgiver Tine Louise Spiele på telefon: 3055 8764

Vi skal oplyse om, at forældre/værge har klageadgang i forhold til den unges anbringelse hos os. Klageadgangen er beskrevet nærmere i Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge § 23.

Besøgslokale